Štruktúrované kabeláže

Cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť dodávku štruktúrovanej kabeláže komplexne, to znamená od návrhu riešenia cez jeho samotnú realizáciu až po odovzdanie a vystavenie certifikačných meraní a protokolov. Samozrejmosťou je dodanie či už aktívnych alebo pasívnych prvkov štruktúrovanej kabeláže, ktoré si popíšeme v nasledujúcich riadkoch.

Štruktúrovaná kabeláž predstavuje univerzálny kabelážny rozvod v rámci budovy, ktorý umožňuje prenos digitálnych a analógových signálov bez nutnosti inštalácie špeciálnych káblových rozvodov. Pre zákazníka je tak minimalizovaná nutnosť ďalších investícií. Štruktúrovaný kabelážny systém umožňuje užívateľovi kedykoľvek sa rozhodnúť, aká technológia bude použitá v konkrétnej dátovej zásuvke (počítač, telefón, IP kamera) a jednoduchým pripojením v dátovom rozvádzači zmeniť smerovanie konkrétnej technológie do daného miesta. Štruktúrovaná kabeláž tvorí základný prvok infraštruktúry lokálnych počítačových sieti LAN.

strukturka

 

Vlastnosti prenosovej cesty štruktúrovanej kabeláže

Topológia siete predstavuje spôsob prepojenia koncových zariadení medzi sebou, aby výsledným efektom bola fungujúca sieť. Topológia zapojenia do hviezdy je v dnešnej dobe najčastejšie používaná a vychádza zo samostatného budovania vedení do každého bodu, kde je pripojené koncové zariadenie. Prenosová cesta obsahuje iba pasívny úsek kábla a prepojovacie káble (celková dĺžka prenosovej cesty je maximálne 100 metrov). Dĺžka dátového kábla je maximálne 90 metrov a ďalších 10 metrov je vyčlenené na prepojovacie káble. Táto prenosová cesta predstavuje horizontálny rozvod štruktúrovanej kabeláže. Pre tento rozvod sa využíva prevažne metalický 4 - párový kábel alebo optický kábel multimode.

prenos

Vertikálny rozvod je prepoj medzi hlavným rozvádzačom budovy a rozvádzačmi jednotlivých podlaží. Pre tento rozvod sa čoraz viac presadzuje optický kábel singelmode.

 

Metalická kabeláž

Krútený pár je druh kábla, ktorý je používaný pre budovanie metalickej štruktúrovanej kabeláže. Je tvorený štyrmi pármi vodičov, ktoré sú po svojej dĺžke pravidelným spôsobom skrútené. Signál prenášaný po krútenej dvojlinke je vyjadrený rozdielom potenciálov oboch vodičov. Dôvodom krútenia vodičov je zlepšení elektrických vlastností kábla.

kruteny par

Z pohľadu užívateľa, ktorý sleduje predovšetkým pomer cena a výkon kabelážneho systému, je bežné klasifikovanie štruktúrovaných kabelážnych systémov podľa rýchlosti prenosu a šírky prenášaného pásma do základných skupín podľa kategórie:

  • Kategória 5, Cat. 5 - Maximálna prenosová rýchlosť, ktorú je možné dosiahnuť s komponentmi kategórie 5 je 100   Mb/s (tzv. Fast Ethernet, protokol 100Base-T). Teraz je už často nahradzaná kategóriou 5e a táto kategória sa už vlastne používa minimálne.
  • Kategória 5e, Cat. 5e – vychádza z kategórie 5 a má aj rovnakú šírku pásma (tj. 100 MHz). Z dôvodov cenovej dostupnosti je v tejto chvíli kategória 5e stále najrozšírenejšia kategória v štruktúrovanej kabeláži. Komponenty kategórie 5e dokáže preniesť aj Gigabit Ethernet - protokol 1000BaseT. Rýchlosť 1 Gb/s je limitnou rýchlosťou pre všetky komponenty kategórie 5e.
  • Kategória 6, Cat. 6 - táto kategória pracuje so šírkou pásma 250MHz, čo je viac ako dvojnásobná šírka pásma ako kategória 5E. Vyššia kvalita komponentov s väčšou šírkou pásma, zaisťuje vysokú spoľahlivosť prenosu Gigabit Ethernetu (1 Gb/s., súčasne podporuje čiastočne aj protokol 10GBase-T).
  • Kategória 6A, Cat. 6A – táto kategória bola vytvorená pre plnohodnotný prenos protokolu 10GBase-T na všetky vzdialenosti (rýchlosť 10 Gb/s), ktoré sú v metalickej kabeláži štandardné. Oproti kategórii 6 pracujú komponenty kategórie 6A s dvojnásobnou šírkou pásma – tj. 500 MHz..

Horizontálna kabeláž je ukončená a zapojená na strane dátovej zásuvky/telekomunikačný vývod. Už v samotnom návrhu štruktúrovanej kabeláže je nutné stanoviť, v ktorých miestach je nutné inštalovať dátové zásuvky. Tento prvok je prakticky jedinou viditeľnou časťou štruktúrovanej kabeláže pre koncového užívateľa. K dispozícii je široký sortiment rôznych riešení elektroinštalačných programov, materiálov a designu.

                            datova zasuvka         vysuvna zasuvka

 

Naša spoločnosť Vám dokáže samozrejme taktiež zabezpečiť dodávku dátového rozvádzača (racku), ktorý predstavuje v systému štruktúrovanej kabeláže rozvodný uzol. Je ustálené značenie šírky rozvádzača v rozmeroch 10", 19", 21", 23" (jedná sa o vnútornú šírku rozvádzača pre umiestnenie vybavenia). Najrozšírenejší typ dátového rozvádzača je 19". Pre výšku rozvádzača sa počíta s množstvom jednotiek, ktoré je možné osadiť do rozvádzača. Jedna montážna jednotka = 1 U (44,5 mm). Používajú sa ustálené výšky dátových rozvádzačov 4U, 6U, 9U, 12U, 15U, 18U, 22U, 27U, 32U, 37U, 42U, 45U. Existujú rôzne rozmery hĺbky dátového rozvádzača, napríklad 400 mm, 600 mm, 800 mm, 900 mm a 1000 mm. Poznáme dva druhy prevedenia dátových rozvádzačov a to nástenné prevedenie a stojanové prevedenie. Nástenné dátové rozvádzače sú určené pre menšie rozvodné uzly s montážou na stenu. Stojanové dátové rozvádzače sú určené pre rozsiahle aplikácie s umiestnením na zem.

                                      nastenny rack       stojanovy rack

Prepojovací panel (patch panel) je základným prvkom výbavy dátového rozvádzača. Dátový kábel je ukončený a zapojený do patch panelu a je vyvedený na port. Pomocou prepojovacieho panelu a prepojovacieho kabelu je možné na konkrétnu dátovú zásuvku presmerovať službu alebo aplikáciu, napríklad pripojiť PC do dátovej siete.

patch panel

Ako už bolo spomenuté vyššie, okrem pasívnych prvkov dodávame taktiež aktívne dátové prvky, ktoré sa inštalujú do dátového rozvádzača ako napr. switche, routre, telefónne ústredne, UPS zdroje, videorekordéry kamerových systémov, rôzne druhy prevodníkov atď.. 

switch patch

 

Optická kabeláž

Optická kabeláž je dnes bežnou súčasťou štruktúrovanej kabeláže a v kombinácii s metalickou kabelážou je schopná zaistiť vhodné využitie všetkých typov dátových sietí s veľkou šírkou prenosového pásma i na malé vzdialenosti. Optické káble sú prenosové médium, ktoré poskytuje širšie prenosové pásmo ako metalická kabeláž. Prenos dát cez optické káble je založený na vysielaní infračervených svetelných signálov cez optické vlákna. Pri prenose svetla optickými vláknami sa využíva odraz a lom svetelných lúčov.

Sú dva spôsoby vysielania signálu: Priamočiaro, takzvané singlemode káble využívajú na prenos iba jeden mód. Naopak, vysielanie viacerých signálov s rôznym polomerom odrazu vo vnútri vlákna sa nazýva multimode. Singlemode vlákna majú priemer od 8 do 10 μm, zatiaľ čo multimode káble 50 μm a dnes už takmer nepoužívaných 62,5 μm. Priemer obalu okolo vlákna je takmer vždy 125 μm. Multimode vlákna sa používajú na menšie vzdialenosti alebo v rámci budovy. Nevýhodou multimode vlákien je takzvaná modálna disperzia vo vlákne, pretože každý z viacerých vysielaných signálov sa šíri inou rýchlosťou, čo udáva limit v maximálnej možnej vzdialenosti pri tomto spôsobe. Preto sa na väčšie vzdialenosti, často v exteriéri (napr. prepoje medzi budovami), používa singlemode vlákno, ktoré umožňuje prenos dát na väčšie vzdialenosti ako multimode. Pre vertikálny prepoj sa odporúča použiť minimálne 6-vláknový optický kábel - 2 vlákna slúžia na aktívny prepoj, 2 vlákna ako záloha z dôvodu redundancie a 2 vlákna ako rezerva pre ďalšie rozšírenie.

opt vlakno

Pripájanie konektorov na optické káble je najnákladnejšia časť optických kabeláží. Vyžaduje si vyškolených technikov a špeciálne prístroje. Optické káble s konektormi sú v rozvádzači ukončené v optickej vani. Optická vaňa musí obsahovať taký počet adaptérov, koľko je optických vlákien. Optická vaňa obsahuje príslušenstvo na ochranu optických vlákien a ich organizácie. Zvary optických vlákien sa chránia špeciálnymi rúrkami, ktoré sa umiestnia do kazety a následne do optickej vane.

Optické konektory slúžia na mechanické spojenie dvoch optických vlákien a prenos svetelného lúča z jedného vlákna do druhého alebo na pripojenie optických vlákien do aktívnych zariadení. Aby sa dosiahol prenos svetelného lúča, konektory musia byť dokonale zarovnané a povrch optického vlákna zarovnaný a vyčistený. Tvar konektorov pre singlemode aj multimode vlákna je rovnaký, ale pri singlemode vláknach je náročnejšie dosiahnuť kvalitný spoj. Optický konektor sa skladá z keramickej feruly, ktorá slúži na umiestnenie hrotu optického vlákna a umožňuje jeho presné zarovnanie. Keramická ferula je umiestnená v plastovom konektore rôznych tvarov (LC, SC, ST, MPO...). Okrem známych LC a SC konektorov sa začína vo zvýšenej miere používať aj konektor MPO, resp. jeho vylepšená verzia MTP. Tento konektor obsahuje 12 vlákien uložených vedľa seba. Dôvody jeho rastúcej obľúbenosti sú najmä:

• vyššia hustota, 1 konektor podporuje prenos až 6 x 10 Gigabit Ethernet
• najnovšie prenosové protokoly: 40 Gb/100 Gigabit Ethernet na multimode vláknach funguje iba s MPO konektormi

                                   SC   MPO

Optické vane a kazety sú ekvivalentom patch panelov pri metalickej kabeláži. Slúžia na ukončenie vertikálnych a horizontálnych optických prepojov v rozvádzači a umožňujú prepojenie s aktívnymi prvkami. Na trhu sú viaceré riešenia na ukončenie optických káblov v 19" rozvádzačoch. Líšia sa najmä hustotou portov:

• Optické kazety - najčastejšie do 12 vlákien
• 19" optické vane 1U na ukončenie 24 vlákien
• Vysokokapacitné optické vane rôznych veľkostí - až 120 vlákien na 1U

Na optické vane sa osadia optické spojky podľa potreby. Optické vane musia obsahovať príslušenstvo na ochranu spojov a vedenie jednotlivých vlákien.

opt vana

Optické patch káble slúžia na prepojenie optických panelov s aktívnymi zariadeniami alebo na prepájanie viacerých optických patch panelov. Optické patch káble sa využívajú aj pri FTTD na pripojenie stolového optického prevodníka k optickej zásuvke. Vo väčšine prípadov sa pre prenos signálu používajú dve vlákna súčasne a preto sa i prepojovacie káble používajú v duplexnom prevedení. 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti