Naše služby

Naša spoločnosť začala svoju činnosť s dátumom založenia v roku 1997. Hlavným smerom jej podnikateľských aktivít boli dodávky a inštalácie informačných technológií pre priemyselný, finančný a súkromný sektor. Postupom vývoja systémov sa činnosť našej spoločnosti stále viac uberala smerom k dodávkam sietí a technologických zariadení pre budovy a ich integrácia do komplexných systémov. V súčasnej dobe zhotovujeme zabezpečujeme tieto činnosti rozdelené do divízií:

Komlexné riešenie kabelážnej a sieťovej infraštruktúry:

 • Výstavba dátových metalických a optických sietí pre budovy.
 • Stavebná a montážna príprava pre pokládku káblových a komunikačných rozvodov v obytných zónach a mestských častiach.
 • Ukončenie optických prístupových sietí pre technológie TriplePlay (internet, televízia, telefónia)
 • Prekládka telekomunikačných vedení metalických i optických.
 • Opravy poškodenej kabeláže, rozširovanie existujúcich systémov
 • Budovanie bezdrôtových rádiových prenosov pre interiér aj diaľkové spoje
 • Koaxiálne siete
 • Spracovanie štúdií, návrh riešenia, optimalizácia projektov, konzultácie

Technológie pre budovy:

 • Rozvody inteligentnej elektoinštalácie - autorizovný partner NIKO, LOXONE 
 • Zriaďovanie serverových miestností
 • Infraštruktúra pre zabezpečenie a kamerové systémy
 • Elektronické meranie veličín, ich odpočet a riadenie
 • Technológie pre vetranie, rekuperáciu a klimatizáciu
 • CVS systémy
 • Vstupové systémy audio-video, snímanie čipov, biometria
 • Dochádzkové systémy
 • Systémy pre príjem a distribúciu televízneho signálu po budove
 • Plošné pokrytie objektov WiFi signálom s centralizovanou správou

Informačné technológie:

 • Dodávka hardwaru podľa požiadavky
 • Zhotovenie serverov na báze Win Server, Linux
 • Inštalácia a konfigurácia aktívnych prvkov sietí
 • Vzdialená správa počítačov a sietí, outsourcing systémov
 • Dátové úložiská NAS, zálohovanie dát, cloud riešenia
 • Dodávka internetovej konektivity a elektronických komunikačných služieb

Komunikačné systémy:

 • Dodávka pobočkových telefónnych ústrední
 • Autorizované zastúpenie značky PANASONIC pre Trnavský kraj
 • Riešenia pre analógové, ISDN a VoIP rozhranie
 • Bezdrôtové nadstavby telefónnych systémov
 • Konverzia systémov na IP, SIP, vzdialené klapky pre pevných i mobliných klientov

V roku 2001 sa firma transformovala na spoločnosť s ručením obmedzením s obchodným názvom NETSYSTEM Slovakia, s.r.o. Od tohto obdobia sa aktivity spoločnosti rozšírili o segment metropolitných optických prístupových sietí, telekomunikačnej techniky a segment komponentov kamerových systémov. Spoločnosť jedná v priamom zastúpení importérov a poskytuje dodávky a servis predmetných technológií.

Samozrejmosťou činnosti firmy je udržanie servisu, podpora odberateľov a servisných pracovníkov v ich odbornom raste formou komplexných školení a špecializovaných seminárov.

Veríme, že Vás naše portfólio zaujalo a tešíme sa na možnú spoluprácu.