Vítame Vás na stránke nastavení emailového klienta

Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú prejavujete využívaním internetových a komunikačných služieb našej spoločnosti.

Naša spoločnosť nasadzuje ďalšiu generáciu emailových serverov a filtrov za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb. V súvislosti s touto zmenou je potrebné, aby ste si upravili nastavenia Vášho emailového klienta podľa týchto nastavení.

 

Nastavenia emailovej pošty:

Prihlasovacie meno* – je totožné ako váš email napr.: meno@firma.sk

Heslo – vyplňte Vaše heslo do emailovej schránky.

 

 

Nastavenie serverov POP3, SMTP, alebo IMAP: mail.netsystem.sk

Nastavenie portov:

  • ak používate server POP3 port nastavnte na 110, alebo POP3 SSL port nastavte na 993
  • ak používate server SMTP - port nastavte na 25 (587), alebo SMTP TLS  port nastavte na 587 (25)
  • ak používate server IMAP port nastavte na 143, alebo pri IMAP SSL port nastavte na 993 

 

V ďalších nastaveniach zapnite voľbu server odosielanej pošty SMTP vyžaduje overenie - označiť Použiť rovnaké nastavenie ako pre server prichádzajúcej pošty a metóda overenie: Normálne heslo

Pozn.: Doména „firma.sk" je iba ako príklad. Zadajte si vašu doménu, ktorú používate za zavináčom.