Vítame Vás na stránke nastavení emailového klienta trnavanet.sk

Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú prejavujete využívaním internetových a komunikačných služieb našej spoločnosti.

Naša spoločnosť nasadzuje ďalšiu generáciu emailových serverov a filtrov za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb. V súvislosti s touto zmenou je potrebné, aby ste si upravili nastavenia Vášho emailového klienta podľa týchto nastavení.

 

Nastavenia emailovej pošty:

1. V nastaveniach emailového klienta vyhľadajte sekciu pre nastavenie konta – (napr. pre Outlook 2013 -> horné menu Súbor -> Nastavenie kont.)

2. Otvorte nastavenia existujúceho e-mailu, alebo vytvorte nové konto

3. Nastavenie:

  • Vaše meno – vyplňte čo sa má zobraziť v hlavičke emailu ako odosielateľ
  • E-mailová adresa – vyplňte Vašu adresu napr.: meno@trnavanet.sk
  • server prichádzajúcej pošty POP3 - vyplňte: mail.trnavanet.sk
  • server odchádzajúcej pošty SMTP - vyplňte: mail.trnavanet.sk
  • ak používate server IMAP – vyplňte: mail.trnavanet.sk

Prihlasovacie meno* – je totožné ako váš email napr.: meno@firma.sk

Heslo – vyplňte Vaše heslo do emailovej schránky.

 

V ďalších nastaveniach zapnite voľbu server odosielanej pošty SMTP vyžaduje overenie - označiť Použiť rovnaké nastavenie ako pre server prichádzajúcej pošty.

 

*Dôležitá zmena od od 14.1.2016: ak ste doposiaľ používali prihlasovacie meno, ktoré obsahovalo pomlčku.
napr.: domena-meno, tak tento údaj bol nahradený vašou emailovou adresou – používajte už iba formát napr: meno@trnavanet.sk a upravte si nastavenia emailového klienta.